संगणक कीबोर्ड विषयी माहिती, Computer Keybord Information | 103

                संगणकाला मानवाशी जोडणारा सर्वात महत्वाचा दुवा म्हणजे कीबोर्ड होय.उदा. जसे प्रजा व शासन यांना जोडणारा दुवा म्हणजे सरकारी कर्मचारी तसाच दुवा कीबोर्ड ला म्हणता येईल.

             
                    एखाद्या टाईप रायटर सारखे कीबोर्ड दिसते.या वर अनेक अक्षरे,अंक,चिन्ह छापलेली असतात.कीबोर्ड वरून सर्व मानवी अज्ञा संगणकाला पुरवली जाते.म्हणून कीबोर्ड हे एक इनपुट साधन आहे.
कीबोर्ड वरून आपण जे अंक, चिन्ह,अक्षरे टाईप करतो ती संगणकाच्या मॉनिटर वर एका विशिष्ठ ठिकाणी उमटतात त्या स्थानाला कर्सर असे म्हणतात.
                     कीबोर्ड वर किजचे मुख्य गट-
1) न्युमरिक किज – ० ते ९ अंक असतात.
2) अल्फाबेटिकल किजं – A ते Z ही अक्षरे असतात.
3) फंक्शन किज – F1 ते F12 या किज असतात त्या विशिष्ट काम करतात.
                या प्रकारे प्रामुख्याने कीबोर्ड चे तीन भाग पडतात.कीबोर्ड वरील प्रमुख किज चे कार्य आपण पुढील भागात पाहू.

Keyboard Related some terms to know more information

keyboard mahiti,

computer keyboard keys and their functions ,
diagram of keyboard,
keyboard keys and their functions,
keyboard diagram,
image of keyboard,
symbols on keyboard,
computer keyboard keys and their functions pdf,
drawing of keyboard,
functions of keyboard,
function of keyboard,
कीबोर्डची माहिती,
use of keyboard,
introduction of keyboard,
part of keyboard,
introduction to keyboard,
keyboard learning,
keyboard letters,
what is the function of keyboard,
symbol of keyboard,
keyboard project,
symbol on keyboard,
question mark on keyboard,
functions of keyboard in computer,
symbol keys on keyboard,
key of keyboard,
what is the use of keyboard,
light on keyboard,
keyboard different types of keys,
working of keyboard,
keys on keyboard and their functions,
laptop keyboard functions,
कीबोर्डची माहिती मराठी,
5 uses of keyboard,
advantage of keyboard,
signs on keyboard,
how to on keyboard,
keyboard basic information,
5 special keys on keyboard,
keyboard information in marathi,
keyboard information,
5 major functions of keyboard,
backtick on keyboard,
symbols of keyboard,
keyboard keys uses,
functionality of keyboard,
keyboard and its parts,
how to keyboard keys,
@ in keyboard,
diagonal line on keyboard,
function of keyboard in computer,
keyboard ka image,
degree on keyboard,
what is the full form of keyboard,
keyboard keys and their functions pdf,
uses of keyboard keys,
special keys on keyboard and their functions,
keyboard chi mahiti marathi,
कीबोर्ड विषयी माहिती,
keyboard chi mahiti,
keyboard images,
uses of keyboard,
3 uses of keyboard,
letters on keyboard,
keyboard is hardware,
points on keyboard,
advantages of keyboard,
part of keyboard and its function,
keyboard letters symbols,
keyboard button function,
using the keyboard,
of keyboard,
किबोर्ड मराठी माहिती,
कीबोर्ड माहिती,
signs of keyboard,
# key on keyboard,
all symbols of keyboard,
clear button on keyboard,
founder of keyboard,
keyboard parts and functions,
action of keyboard,
keyboard ke function,
light of keyboard,
how to make keyboard,
keyboard figure,
parts of computer keyboard,
parts of keyboard,
figure of keyboard,
diagram of a keyboard,
keyboard troubleshooting,
drawing of a keyboard,
drawing of computer keyboard,
explain working of keyboard,
keyboard marathi mahiti,
what is keyboard keys and its function,
end button on keyboard,
keyboard uses,
execute key on keyboard,
keyboard keys in computer,
keyboard meaning and function,
write the uses of keyboard,
application of keyboard,
outline of keyboard,
symbols from keyboard,
the diagram of keyboard,
@in keyboard,
chart of keyboard,
keyboard external,
on the keyboard what is this symbol,
á how to on keyboard,
special key on keyboard,
# in keyboard,
# sign on keyboard,
how many keys in keyboard of computer,
keyboard,
£ symbol in keyboard,
× in keyboard,
image of a keyboard,
@ on keyboard,
keyboard alphabets,
computer keyboard information in marathi,
keyboard information marathi,
important of keyboard,
what is the use of a keyboard,
function of keys on keyboard,
troubleshoot keyboard,
what is the key button on keyboard,
5 uses of computer keyboard,
any key on keyboard,
functions of a keyboard,
keyboard backspace,
keyboard is a hardware,
keyboard is example of,
keyboard is the example of,
null sign on keyboard,
parts of keyboard in computer,
what is the function of the keyboard,
5 functions of keyboard,
characters of keyboard,
degrees on keyboard,
how to use @ in keyboard,
keyboard ka function,
symbols on the keyboard,
the uses of keyboard,
benefits of keyboard,
features of keyboard,
keyboard parts name and function,
parts of keyboard and their functions pdf,
symbol using keyboard,
uses of computer keyboard,
explanation of keyboard,
how to on a keyboard,
how to use system keyboard,
meaning keyboard symbols,
use of keyboard keys,
brightness in keyboard,
function of the keyboard,
keyboard generation,
keyboard professional,
light in keyboard,
like keyboard,
what is the function of keyboard in computer,
कीज,
keyboard internal parts,
symbol key on keyboard,
computer keyboard keys information,
explanation on keyboard,
using keyboard,
evolution of keyboard,
§ symbol on keyboard,
$ on keyboard,
^ in keyboard,
keyboard outline,
using a keyboard,
¡ in keyboard,
© in keyboard,
± in keyboard,
~ in keyboard,
¥ in keyboard,
£ in keyboard,
© on keyboard,
# on keyboard,
^ on keyboard,
keyboard mahiti marathi,
keyboard vishe mahiti,
information about keyboard,
keyboard images with information,
keyboard ke bhag,
keyboard key information,
division on keyboard,
function of escape key on keyboard,
function on keyboard,
how many types of keyboard keys,
keyboard dimensions,
keyboard is software,
the use of keyboard,
used of keyboard,
what is the function of a keyboard,
why keyboard is used,
é on keyboard,
about symbol on keyboard,
at symbol on keyboard,
backlash on keyboard,
basic information about keyboard,
computer keyboard capital letters,
creator of keyboard,
feature of keyboard,
how to make keyboard make sounds,
how to make laptop keyboard work,
how to use @ on keyboard,
in keyboard how to use @,
is a keyboard hardware,
keyboard buttons,
keyboard cheap,
keyboard industrial,
keyboard project work,
relevant key on keyboard,
study of keyboard,
uses of keyboards,
what are the functions of the keyboard and scanner,
what is shift key in keyboard,
what is the uses of keyboard,
what is use of keyboard,
write the functions of keyboard,
ampersand on keyboard,
computer keyboard how many keys,
computer keyboard keys total,
function of function keys on keyboard,
function uses of keyboard,
functions of a keyboard in a computer,
how @ on keyboard,
icons on keyboard,
importance of keyboard,
keyboard cases,
keyboard keys giving different characters,
keyboard reference,
laptop keyboard keys use,
letters of the keyboard,
maj on keyboard,
manufacturer of keyboard,
navigation keys of keyboard,
part of the keyboard,
parts of a keyboard and their functions,
style of keyboard,
symbols using keyboard,
total computer keyboard keys,
up to symbol on keyboard,
use of keyboard shortcuts,
what is keyboard techniques,
what is the function of key board,
which button is shift on keyboard,
zero symbol on keyboard,
£ key on keyboard,
í in keyboard,
+- in keyboard,
@ on the keyboard,
computer typewriter keyboard,
computer with keyboard,
how to make keyboard keys work again,
j in keyboard,
key board diagram,
keyboard ka drawing,
keyboard rest,
keyboard using,
laptop keyboard and their functions,
multiple on keyboard,
parts of a keyboard,
parts of the keyboard,
parts of the keyboard and their functions,
question mark in keyboard,
symbol of computer keyboard,
what is a function of a keyboard in computer,
what is a function of keyboard in computer,
write note on keyboard,
‘ in keyboard,
^ symbol on keyboard,
abbreviation of keyboard,
computer keyboard use,
computer keyboard used,
evolution,
five functions of keyboard,
generation of keyboard,
how to get # on keyboard,
keyboard and its functions,
keyboard creator,
keyboard digram,
keyboard like laptop keys,
serial to keyboard,
| symbol on keyboard,
#key on keyboard,
% in keyboard,
\ in keyboard,
computer keyboard drawing,
keyboard use in computer,
keybord letters,
on a keyboard,
sketch of keyboard,
symbol at keyboard,
symbol on the keyboard,
use of keyboard in computer,
° symbol on keyboard,
„ on keyboard,
#on keyboard,
/ in keyboard,
` on keyboard,
images on keyboard,
project on keyboard,
troubleshooting of keyboard,
× on keyboard,
~ symbol on keyboard,
£ on keyboard,

Leave a Comment