संगणक माऊस विषयी माहिती, computer mouse information in marathi, computer hardware parts

   संगणक माऊस, Computer mouse information in marathi.

      “मूर्ती छोटी पण कीर्ती महान” असे हे एक छोटे 
साधन आहे.पण माऊस शिवाय संगणकाला आज्ञा देणे अवघड होऊन बसते.संगणकाचे ॲप प्रोग्राम कार्यान्वित 
करण्यासाठी माऊस चा वापर केला जातो.माऊस ठेवण्यासाठी एक कापडी पट्टी असते तिला Mousepad म्हटले  जाते.माऊस एका केबलने सी.पी. यू. ला जोडलेला असतो.माऊस फिरवला की संगणकाच्या मॉनिटरवर ↖️ असा बाण दिसतो.त्याला 
पॉइंटर म्हणतात.माऊस हातात धरून फिरवला की बाण
आपोआप त्या ॲप किंवा प्रोग्रामवर जातो व सी.पी. यू.
ला आज्ञा समजते.
Computer mouse

 

 

 

          हा माऊस आहे.
प्रकार –
1) दोन बटण माऊस – या मध्ये उजवे व डावे बटण,केबल,माऊस अशी रचना असते.
2) तीन बटण माऊस – या मध्ये उजवे,डावे आणि मधले बटण,केबल,माऊस अशी रचना असते.
           माऊस चे बटन एकदा दाबून सोडले की क्लिक 
असा आवाज येतो.म्हणून त्याला माऊसने क्लिक करणे 
असे म्हटले जाते.माऊस चे बटन दोनदा दाबले की डबल क्लिक होते.डावे बटण लेफ्ट क्लिक व उजवे बटण राईट
क्लिक म्हटले जाते.मधील बटण मॉनिटर वर पेज खाली वर घेण्यासाठी वापरतात.
           अशा प्रकारे संगणकाचे हे लहान साधन कामाने 
खूप मोठे आहे.लॅपटॉप वर सुद्धा माऊस जोडून काम करता येते.एक प्रकारे हे काम सोपे करणारे साधन आहे.
माणसाच्या आज्ञा माऊस संगणकाला देते म्हणून त्यास इनपुट साधन देखील म्हटले जाते.
 

Below are some helpful terms regarding Computer Mouse or Mice

माऊस माहिती मराठी ,
mouse mahiti marathi,
computer mouse in marathi,
mouse chi mahiti,
mouse vishe mahiti,
mouse mahiti,
computer mouse drawing,
mouse information in marathi,
use of mouse,
माऊस,
computer mouse drawing easy,
computer mouse information in marathi,
uses of mouse,
mouse information,
mouse computer drawing,
computer mouse photo,
mouse of computer drawing,
computer mouse sketch,
type of mouse in computer,
10 lines about computer mouse,
types of monitor in computer,
mouse drawing computer easy,
computer information in marathi,
easy computer mouse drawing,
few lines on computer mouse,
computer parts name in marathi,
computer mouse spelling,
computer and mouse,
computer parts information in marathi,
what is mac in computer,
drawing mouse computer,
mouse diagram computer,
माऊसची माहिती,
mouse easy drawing computer,
how to operate computer without mouse,
computer mouse simple drawing,
माउस ची माहिती,
mouse in marathi,
short information about mouse,
what is common between a computer mouse and a real mouse,
computer,
why is computer mouse called a mouse,
computer drawing mouse,
computer in monitor,
mouse marathi mahiti,
mouse chi mahiti marathi,
माऊस म्हणजे काय,
mouse is a processing device,
mouse parts name,
computer mouse photos,
computer mouse event is,
new computer mouse,
keyboard mouse computer,
used of mouse,
computer mouse craft,
five lines on computer mouse,
use of monitor in computer,
computer mouse,
mouse of a computer,
mouse types computer,
mouse,
photo of mouse in computer,
why computer mouse is called mouse,
picture of mouse of computer,
simple computer mouse drawing,
सी पी यु ची माहिती,
parts of computer in marathi,
computer mouse clipart,
uses of mouse and keyboard,
how to draw mouse of computer,
mouse pictures computer,
computer mouse outline,
the use of mouse,
computer mouse jiggler,
mouse drawing of computer,
the mouse computer,
mouse for computer price,
mouse of the computer,
computer mouse easy drawing,
information of mouse in english,
mouse all parts name,
structure of mouse,
computer mouse pdf,
माऊस माहिती,
computer mouse information,
information about mouse,
is mouse a processing device,
cardboard computer mouse,
name the father of computer mouse,
computer mouse riddle,
how to draw a mouse of computer,
computer mouse brands,
a computer mouse,
black and white computer mouse,
computer guy,
computer keyboard mouse,
computer mouse black and white,
computer mouse is also known as,
computer mouse pics,
mouse drawing easy computer,
mouse on computer,
pc,
picture of a computer mouse,
what is the use of computer mouse,
blue computer mouse,
computer without mouse,
small,
3 lines on computer mouse,
computer mouse painting,
computer mouse picture,
computer mouse pouch,
mouse photo computer,
toy computer mouse,
types of mouse in computer,
computer mouse drawing simple,
computermouse drawing,
miniature computer mouse,
mouse of computer images,
computer mouse right click and left click,
mouse ring computer,
computer mouse running away,
computer of monitor,
computer screen,
computer hardware information in marathi,
monitor marathi mahiti,
information about computer mouse,
information about mouse of computer,
mouse information computer,
computer mouse labelling,
laptop mouse is called,
2 lines on computer mouse,
clay computer mouse,
computer mouse meme,
computer mouse virus,
drawing of mouse computer,
laptop mouse called,
latest computer mouse,
monitor mouse and keyboard,
specks,
types of monitor,
what is mouse in computer short answer,
computer abbreviation,
computer hardware mouse,
computer mouse brands list,
computer mouse company,
computer mouse draw,
computer mouse freezes,
computer mouse keyboard,
computer mouse origin,
computer mouse pic,
computer mouse pointer names,
computer mouse stand,
computer mouse work,
computer mousedrawing,
computer wala mouse,
diy computer mouse,
draft in computer,
draw computer mouse easy,
how to draw a mouse in computer,
how to draw computer mouse,
mouse and keyboard,
mouse computer draw,
mouse computer drawing easy,
mouse computer easy drawing,
mouse in computer drawing,
mouse is used in which operating system,
multiple computer mouse,
some lines on computer mouse,
what is mouse pointer in computer,
what is the work of mouse in computer,
write about mouse,
5 lines on computer mouse,
a mouse is a device,
best computer mouse,
computer ka mouse drawing,
computer mouse left and right click,
computer mouse moving device,
computer mouse pictures,
computer mouse stuck,
computer mouse template,
cursed computer mouse,
draw mouse of computer,
how to draw a computer mouse,
laptop computer mouse,
meaning mouse,
mouse computer sketch,
mouse computers,
mouse for,
mouse in a computer,
mouse is hardware,
mouse on a computer,
mouse pic computer,
mouse picture in computer,
the mouse is used to,
types of computer monitor,
use of a mouse,
uses of a mouse,
weird computer mouse,
what is a use of mouse,
what is the use of mouse,
why is it called computer mouse,
why is the computer mouse called a mouse,
beautiful computer mouse,
computer mouse 10 lines,
computer mouse arrow,
computer mouse circuit board,
computer mouse logitech,
computer mouse mat,
computer mouse parts name,
computer with monitor,
diagram of mouse,
introduction to mouse,
maus computer test,
mouse for a computer,
mouse picture computer,
mouser,
moving computer mouse,
new mouse for computer,
pics,
small computer mouse,
the computer mouse,
why is a computer mouse called a mouse,
why is a computer mouse called that,
computer monitor mouse,
computer mouse animation,
computer mouse app,
computer mouse button,
computer mouse doodle,
computer mouse joke,
computer mouse line drawing,
computer mouse sketch easy,
images of,
mini mouse for computer,
mous computer,
mouse draw computer,
mouse movements,
mouse sketch computer,
pic of computer mouse,
pics of mouse of computer,
picture mouse computer,
cool computer mouse,
easy drawing computer mouse,
mouse to keep computer awake,
now poster,
ring mouse for computer,
structure of mouse in computer,
compact computer mouse,
computer monitor keyboard mouse,
वापर,
animated computer mouse,
computer mouse nearby,
maoos,
hardware information in marathi,
information of computer in marathi,
computer chi mahiti,
मराठी कीबोर्ड ॲप,

Leave a Comment