संगणकाची ऑपरेटिंग सिस्टम (OS), ऑपरेटिंग सिस्टम म्हणजे काय, Computer Operating System | 104

          संगणक ऑपरेटिंग सिस्टम/Computer Operating System

               आपण संगणक हाताळत असताना विविध कार्य,क्रिया,खेळ खेळतो.हे सर्व आपण करत असतो असे आपणास वाटते पण यामागे एक वेगळाच सूत्रधार असतो तो सर्व क्रिया घडवून आणतो.म्हणून संगणाकामध्ये योग्य त्या प्रक्रिया घडवून आणतो त्या प्रोग्रामला ऑपरेटिंग सिस्टम असे म्हणतात.जसे आपल्या शरीराचे ऑपरेटिंग मेंदू करतो.

ऑपरेटिंग सिस्टम  – ऑपरेटिंग सिस्टम हा एक 
अज्ञावलींचा संच आहे.हा प्रोग्राम संगणकाशी संवाद साधतो.मेंदुप्रमाने सर्व प्रक्रियांचे क्रमवार नियंत्रण करणे व त्यांमध्ये कोणताही अडथळा येऊ न देणे ही कामे करतो.संगणक सुरू करताना त्यामध्ये प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करावी लागते त्याशिवाय संगणक कार्य करत नाही.जसे की मोबाईल मध्ये अँड्रॉइड ही ऑपरेटिंग सिस्टम असते त्याप्रमाणे संगणकामध्ये मायक्रोसॉफ्ट विंडोज, डॉस, मॅक ओएस,लिनक्स या प्रकारच्या ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध आहेत.सर्वात जास्त प्रमाणात वापरात येणारी ऑपरेटिंग सिस्टम ही आजघडीला मायक्रोसॉफ्ट विंडोज ही आहे.त्याचे विंडोज एक्सपी ते विंडोज 13 पर्यंत प्रकार आले आहेत.

ऑपरेटिंग सिस्टम चे कार्य –
1) संगणकाचे इनपुट साधने यांद्वारे आलेली माहिती ओळखणे.उदा.कीबोर्ड,माऊस
2) संगणाकमध्ये प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ती माहिती संगणकाच्या आऊटपुट साधनांवर दिसते म्हणजेच ती माहिती मॉनिटर व टाईप होऊन प्रिंटरद्वारे आपणास मिळते.
3) ऑपरेटिंग सिस्टम ही संगणकाच्या सर्व साधनांवर लक्ष देते आणि त्यांच्याकडून योग्य त्या प्रकारे कामे करून घेते.
             या प्रकारे संगणकाची ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करत असते पुढील लेखात विविध ऑपरेटिंग सिस्टम विषयी माहिती पाहू.

Related Searching terms about Computer operating System

operating system in computer ,

what is process in os,

what is operating system in computer,

computer operating system,

types of operating system in computer,

operating system of computer,

computer fundamentals and operating system pdf,

operating systems of computer,

computer operating system list,

types of windows in computer,

full form of os in computer,

what is process synchronization in os,

what is os in computer,

operating system types in computer,

what is system program in os,

what is a process in os,

operating system computer,

operating system and its types,

different types of operating system in computer,

computer science operating systems,

no operating system found,

what is process in operating system,

computer operating systems,

os in computer,

what do you mean by operating system,

what does an operating system have,

os’ computer abbreviation usually means ?,

operation system in computer,

windows types in computer,

what is fragmentation in operating system,

computing environments in os,

operating system diagram,

operating system for computer,

what is an operating system in computer,

is the most famous type of operating system for personal computer,

function of windows in computer,

functions of operating system in computer,

os means in computer,

function of os in computer,

different operating systems of computer,

os diagram,

what is program in os,

os types in computer,

what is compaction in os,

what is the full form of the os in computer,

what are the 11 functions of the operating system,

os computer,

system services in os,

type of operating system in computer,

the process of loading the operating system is called,

what is the process in operating system,

every computer must have an operating system,

operating systems in computer,

various operating system in computer,

computer operating,

operating system of a computer,

any two operating system,

computer what is the operating system,

what is the operating system on this computer,

what is a operating system in computer,

computing environment in os,

what is the full form of os in computer,

operating system syllabus,

what is operating system class 11,

operating system was introduced in which generation of computer,

computer operating course,

type of windows in computer,

operating system features,

what is process synchronisation in os,

process definition in os,

discuss the different types of operating system used in a computer,

5 operating system in computer,

all operating system in computer,

objective of operating system,

different types of os in computer,

computer fundamentals and operating system,

operating system in computer pdf,

1. what is an operating system?,

ऑपरेटिंग सिस्टम म्हणजे काय,

objective of os,

operating system each process has its own,

the operating system manages,

operating system used in computer,

what is mean by operating system in computer,

different operating system in computer,

latest operating system in computer,

computer operating system images,

operating system not found,

objective of scheduling in operating system,

operating system name in computer,

not operating system in computer,

what is task in os,

function of operating system in a computer,

what is used to start the operating system in a computer,

computer operating system name,

operating system dos means,

without an operating system a computer is,

operating systems for personal computers,

write any two functions of the operating system,

information maintenance in operating system,

what is operating system computer,

types of operating system of computer,

what are operating system in computer,

what is the operating system of computer,

os computer abbreviation means,

os computer abbreviation,

task in os,

what is an operating system what is its role,

5 operating system of computer,

basic computer operating system,

what is resources in operating system,

what is os for computer,

how many types operating system,

how to install os in computer,

how to make operating system,

what is advanced operating system,

ऑपरेटिंग सिस्टिम म्हणजे काय,

os meaning computer,

what is an operating system why is it essential for computer,

what is segmentation in operating system,

what os do,

task of operating system in a computer,

loading of operating system in computer memory is called,

computer oprating system,

process of loading operating system is called,

operating system,

operating system objective and function,

what is an operating system class 6,

what is computing environment in os,

what is operating system and its type,

os computer abbreviation usually means,

most popular operating system in computer,

what is operating system in computer and its types,

5 types of operating system in computer,

characteristics of operating system in computer,

operating system for computers,

what is process control in operating system,

latest computer operating system,

operating system in computer notes,

operating system in computer science,

what is meant by operating system in computer,

explain operating system of computer,

what is a process in operating system,

operating system in ict,

computer os,

how to install an operating system on your computer,

what is operating systems in computer,

what operating system,

name the different types of operating system,

os in computer means,

system service in os,

what is the most famous type of operating system for personal computer,

operating system characteristics,

os of computer,

any operating system wasn’t found,

commonly used operating system,

how to check operating system in computer,

resources of operating system,

types of processes in os,

what are the various functions of an operating system,

what is operating system in computer definition,

what is raid in operating system,

what is a operating system in a computer?,

different functions of operating system,

popular operating system in computer,

computer operating skills,

how to change operating system,

how to make an operating system,

operating systems for computers,

computer operating system chart,

computing environments in operating system,

types of operating systems in computer,

operating system is a type of,

types of operating system computer,

computer architecture and operating system,

what is operating system of computer,

operating system for personal computer and workstation,

computer what is an operating system,

operating system for personal computer,

what is the process in os,

what are processes in os,

first computer operating system in the world,

the most widely used personal computer operating system,

name the operating system in your computer,

os stands for computer,

what is ops in computer,

functions of windows in computer,

names of operating system in computer,

os’ computer abbreviation usually means?,

what are the needs of operating system,

what is mean by os in computer,

resources in os,

types of operating system for computer,

different types of process in os,

how to design operating system,

operating system and its type,

operating system computer science,

os structure in os,

types of computer operating system,

what are system programs in os,

what is operating system with example,

what is the function of operating system in computer,

windows is which type of operating system,

location of a computer’s operating system codycross,

name of computer operating system,

operating computer,

what are the different operating systems,

functions of an operating system in a computer,

apple computer operating system,

in operating system each process has,

os for computer,

types of processes in operating system,

what is process control in os,

any two functions of operating system,

computer operating systems list,

computer skills operating system,

different operating system used in computer,

operating system services diagram,

computer os installation near me,

what is program in operating system,

operating system in,

operating system project,

evolution of operating system in os,

operating system of the computer,

report on operating system,

types operating system in computer,

what do you mean by process in os,

how to work operating system,

what’s operating system in computer,

computer organization and operating system pdf,

name the various types of operating system,

operating system is hardware,

os in size means,

what is an operating system class 11,

full form of os in computer language,

from the point of view of the computer its operating system is,

in computer operating system,

operating system in computer meaning,

operating system is a hardware,

os abbreviation in computer,

what are the 5 operating system?,

what are the different types of operating system,

what is microsoft office in computer,

what is the os in computer,

a operating system is a computing environment,

five operating system of computer,

how to check computer operating system,

how to check operating system,

in a network operating system this computer,

operating system is also called as,

operating system of computer pdf,

what is operating system explain its types,

best operating system for old pc,

different functions of an operating system,

features of ios operating system,

full form of the os in computer,

how to delete all operating systems on a computer,

loading the operating system is called,

operating system are,

operating system in computer ppt,

operating system on computer,

operating systems of a computer,

the computer abbreviation os stands for,

this computer currently has no detected operating systems,

tools of operating system,

what are the 5 characteristics of operating system,

what are the functions of operating system in computer,

what is at in operating system,

what is operating system in c language,

what is operating system in ict,

what is operating system of a computer,

what is system programs in os,

what is the role of operating system in computer,

where to check operating system,

2 operating system in one computer,

how to install two operating systems on one computer,

types of windows,

what is operating system on computer,

what is os for computers,

computer os list,

different operating systems,

different operating systems used in computer,

different types of operating system with examples,

features operating system,

latest operating system of computer,

objective and functions of os,

operating system computers,

operating system functions and characteristics,

operating systems computer,

operating systems for computer,

picture of operating system in computer,

traditional computing in operating system,

types of process in operating system,

what are the 10 functions of operating system,

what do you mean by compaction in os,

what is an operating system class 3rd,

what is opreting system,

what is process creation in operating system,

computers operating system,

how to remove all operating systems from a computer,

what are the operations of operating system,

what is interrupt handling in operating system,

2 types of operating system in computer,

commonly used operating system in computer,

how to check operating system of computer,

list of operating system in computer,

name of os in computer,

program and process in os,

what are the operating system in computer,

what is operating system in computer science,

deadlocks in operating system,

how to install operating system in computer,

objective of an operating system,

operating system courses,

operating system lab,

what do you mean by operating system?,

what is an operating system in os,

what is the operating system of the computer,

os learning,

what is relocation in operating system,

what are the operating system available,

what is an operating system of computer,

name of operating system of computer,

operating system in it,

various types of operating system in computer,

संगणक म्हणजे काय,

a computer operating system,

an operating system is a type of,

any 4 operating system,

computer fundamental and operating system,

first personal computer operating system was named,

is operating system hardware,

microsoft in computer,

name different types of operating system,

operating system is called,

operating system job description,

process is in os,

system operator in computer,

what are the 5 operating systems,

what is a n operating system,

what is operating system in c++,

which of the following is not an operating system in computer,

windows is operating system,

without the operating system will your computer work why,

4 operating system of computer,

any 5 operating system,

can computer work without operating system,

check computer operating system,

components of an operating system include process,

computer startup in operating system,

how many types of operating system in computer,

how to open operating system,

in computer os stands for,

is the brain of computer,

kinds of operating system in computer,

most widely used personal computer operating system,

operating system check,

operating system definition computer science,

operating system is the brain of computer,

operating system its types,

operating system manages,

operating system two types,

os mean in computer,

safest operating system,

segmentation in operating system,

the operating system is also called,

the operating system is the most common type of software,

top 10 computer operating system,

top 5 operating systems for computer,

two type of operating system,

types of os,

what are the 4 functions of operating system,

what are the 5 operating system,

what are the different operating system used in computer,

what are the types of operating system available?,

what is an operating system also called,

what is an operating system explain?,

what is cooperating process in operating system,

what is os in computer terms,

what is raid in os,

what is the function of the operating system of a computer,

what is the operating system of a computer,

what is windows mac and linux,

why do we need operating system in computer,

all type of operating system,

an operating system is also termed as,

an operating system manages,

basics of unix operating system,

can a computer work without an operating system,

chart on different types of operating system,

computer,

computer and operating system,

computer says operating system not found,

different kind of operating system,

does operating system affect performance computer,

early computer operating systems,

first operating system in computer,

function of operating system in computer,

functions of operating system in a computer,

functions of operating system of a computer,

how to check computer os,

how to check operating system in windows,

how to check the operating system of a computer,

how to enable choose an operating system,

how to make a operating system,

in which generation of computer was operating system introduced,

is an operating system a program,

latest operating system of microsoft,

list of all windows operating systems,

new computer operating system,

operating system icon and name,

operating system interview,

operating system of samsung,

operating system windows and linux,

os computer abbreviation usually means?,

os icons,

os strategies,

process and resources in operating system,

single user and multiuser operating system,

smallest operating system,

this computer has no detected operating system,

various function of operating system,

what are monitors in os,

what are the functions of operating system class 9,

what are the types of operating system,

what are the various functions of operating system,

what is an operating system class 9,

what is operating system class 6,

what is os recovery,

what is security in operating system,

what is the function of windows in computer,

what is the need for an operating system,

what’s an operating system on a computer,

windows operating system features,

windows operating system is popularly known as,

all computer operating system,

computer is an operating system,

computer operating programming assistant,

computer operating system drawing,

computer operating system is a,

computer says no operating system found,

computer science operating systems course,

diagram of operating system in computer,

different computer,

different types of operating system structure,

function of an operating system in computer,

functions of operating system of computer,

how to design an operating system,

how to format operating system,

how to install multiple operating systems on one computer,

how to know operating system of computer,

m operating system,

mac computer operating system,

my computer says operating system not found,

name operating system of computer,

name two types of operating system,

of os,

operating system in computer architecture,

operating system information in english,

operating system of apple computer,

operating system subject syllabus,

operating systems,

operating systems and its types,

operating systems syllabus,

os definition in computer,

popular computer operating systems,

process description in operating system,

process in operating system,

show the information,

system what is operating system,

the operating system creates from physical computer,

the operating system is most common type of software,

the operating system of a computer is,

types of computing environment in os,

various types of operating system,

what are the functions of operating system pdf,

what are the operating systems for computers,

what are the os types,

what are the various operating system,

what do u mean by operating system,

what do you mean by operating system of a computer,

what is a process operating system,

what is assembler in operating system,

what is hardware in operating system,

what is not an operating system in computer,

what is operating system and its function,

what is operating system pdf,

what is the function of os in computer,

what is the most popular operating system for personal computers,

what is the operating system in a computer,

what is the operating system in computer,

what is the os,

what is the os on a computer,

where operating system is stored,

which is the core of the operating system?,

a computer can work without an operating system,

compatible operating system,

computer an operating system is,

computer architecture and operating systems,

computer operating system names,

Leave a Comment