The 5 Best Laptops for Mac Users

The 5 Best Laptops for Mac Users Mac users are a special breed. They prefer elegance over flashiness, as well as quality over quantity. The best laptops for Mac users combine ease of use with functionality and reliability. The right laptop can help you get more out of your Mac experience, which is why it’s … Read more

Countrywise Supported Lifetime IP Proxy code List

List of supported country codes The following is the list of supported country codes using ISO 3166-1 format . Use country code with the country_code parameter. Geolocation is only available when premium proxies are enabled: premium_proxy=true. Country Name country_code Afghanistan af Albania al Algeria dz American Samoa as Andorra ad Angola ao Anguilla ai Antarctica … Read more

Top 10 Ways How to Apply Computer Technology in Marketing

Computer technology has been playing an important role in marketing for the past few years. With the advent of social media and digital platforms, marketers are using computer technology to promote their products more efficiently than ever before. Even though many companies still shy away from using technology, those that use it correctly have seen … Read more

What is general liability insurance in USA ? 2022

 What is general liability insurance in USA?: Many entrepreneurs ask themselves this question. And they not only want to know what it is, but they also want to know if they need it. The truth is that liability insurance is an essential part of your insurance plan. General Liability Insurance (GLI) helps you cover claims … Read more

संगणकाच्या भागांची माहिती pdf download

           आजच्या काळात संगणकात काळाप्रमाणे खूप बदल झाले आहेत.संगणक एक नव्या उंचीवर जाऊन पोहचला आहे.संगणकाचे काम सोपे करणारे अनेक प्रकाराची साधने आत्ता उपलब्ध झाली आहेत.त्या  साधनांनी संगणक अतिशय व्यापक स्वरूपात काम करू लागला आहे.आत्ता पाहूया कोणती आहेत ती साधने ज्यांनी संगणकाचे काम सोपे केले आहे. 1) स्कॅनर – आज काल सर्व … Read more

संगणक माऊस विषयी माहिती, computer mouse information in marathi, computer hardware parts

   संगणक माऊस, Computer mouse information in marathi.       “मूर्ती छोटी पण कीर्ती महान” असे हे एक छोटे  साधन आहे.पण माऊस शिवाय संगणकाला आज्ञा देणे अवघड होऊन बसते.संगणकाचे ॲप प्रोग्राम कार्यान्वित  करण्यासाठी माऊस चा वापर केला जातो.माऊस ठेवण्यासाठी एक कापडी पट्टी असते तिला Mousepad म्हटले  जाते.माऊस एका केबलने सी.पी. यू. ला जोडलेला असतो.माऊस फिरवला की … Read more

कीबोर्डचे कीज माहिती,keyboard key information

        मित्रांनो आज आपण कीबोर्ड चे बटन व त्यांचे कार्य काय आहे हे आपण पाहणार आहोत.पहिल्या भागात आपण पाहिले की कीबोर्ड चे वेगवेगळे भाग पडतात.प्रत्येक भागात वेगवेगळे बटण असतात.त्यांचे कार्य पण वेगवेगळे असते.आपण प्रथम कीबोर्ड पाहू म्हणजे तुम्हाला बटण पाहून त्यांचे कार्य काय आहे हे समजणे सोपे होईल. कीबोर्ड चे बटन चे … Read more